Vi på Fritz Johanssons Bygg arbetar alltid med miljön i åtanke. Då byggbranschen är en näring som genererar en hel del avfall är t.ex. källsortering och återvinning åtgärder vi satsar stort på, för att på bästa sätt värna om vår omgivning och dra vårt strå till stacken i kampen för en ren miljö.

Dagens och morgondagens miljöarbete sätter individen i centrum, och även om det inte nog kan poängteras hur viktigt det personliga ansvaret är, både när det gäller en ren omvärld och en trygg arbetsmiljö, krävs det också en attitydförändring gällande arbetsrutiner och personalutbildning för att lyckas åstadkomma en förändring i rätt riktning.

Vi försöker att, genom att kontinuerligt utvärdera olika delar av vår verksamhet och följa upp nya rön och regler, alltid hålla högsta standard på både våra leverantörer och oss själva. Detta gäller inte bara kvaliteten på det utförda arbetet, utan genomsyrar även vår syn på miljö och kundrelationer.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information om vårt miljöarbete!